mwm

Jak to robimy...

Naprawa lub jak się potocznie mówi regeneracja turbosprężarki polega na wymianie zużytych jej elementów na nowe. To, które części wymienić, a które pozostawić do dalszej eksploatacji, zależy od wiedzy i doświadczenia osoby zajmującej się naprawą. Czasem ma na to wpływ życzenie klienta. Najszybciej w turbosprężarce zużywają się części ruchome i te które z nimi współpracują. Są to: wirnik wraz z łożyskami, uszczelnienia wirnika, ruchome łopatki zmiennej geometrii - VTG. Dużo wolniej lub wcale nie zużywają się elementy widoczne z zewnątrz jak: kolektor wydechowy wraz z obudową gorącą turbiny, obudowa sprężarki - tzw. część zimna, oraz w części przypadków obudowa środkowa. Dlatego turbosprężarka po wymianie zużytych elementów na nowe, może nadal być eksploatowana a jej walory użytkowe nie będą odbiegały od turbosprężarki fabrycznie nowej. Korzyść ekonomiczna jest przy tym oczywista, naprawa jest przynajmniej o połowę tańsza od zakupu nowej turbosprężarki.

Etapy naprawy

  1. Wstępna ocena zewnętrzna. Na tym etapie można próbować ocenić przyczynę uszkodzenia. Najbardziej oczywiste to: uszkodzone łopatki sprężarki spowodowane przez zassane ciało obce, zablokowany korozją i błotem siłownik zmiennej geometrii, będący następstwem braku niektórych lub wszystkich osłon pod silnikiem, czy wreszcie, przegrzany kolektor wydechowy, będący efektem uszkodzonych wtryskiwaczy bądź chiptuningu.
  2. Szczegółowa ocena części wewnętrznych. Po rozłożeniu turbosprężarki na części pierwsze, są one dokładnie oglądane przy użyciu szkła powiększającego i mikroskopu warsztatowego. Jednocześnie olej pozostały w łożyskach turbosprężarki jest sprawdzany pod kątem zawartości wody oraz opiłków metalu. Etap ten jest bardzo ważny, dzięki niemu udaje się ustalić przyczynę przedwczesnego zużycia części i uniknąć go po ponownym montażu odnowionej turbosprężarki. Wirnik i obudowa środkowa są ponownie oglądane w powiększeniu po kąpieli w myjce ultradźwiękowej. Można ustalić czy turbina nie uległa przegrzaniu bądź czy nie zostały przekroczone dopuszczalne obroty wirnika. Wirnik, który pozytywnie przeszedł ten test jest następnie sprawdzany na wyważarce do wałków pod kątem utraty wyważenia. Jeśli niewyważenie wirnika jest zbyt duże, można przypuszczać, że jego struktura wewnętrzna uległa zmianie i nie nadaje się on do dalszej eksploatacji.
  3. Wycena naprawy. Dopiero teraz można zakwalifikować, które części nadają się do ponownego montażu a które należy wymienić. Poprzedni punkt ilustruje to, że nie da się na pierwszy rzut oka ocenić czy turbina z wałkiem nadaje się do ponownego użycia. Mógł on ulec przegrzaniu lub niewielkiemu odkształceniu, co widać dopiero pod mikroskopem bądź na wyważarce. W tym momencie klient jest informowany o tym jaki będzie ostateczny koszt naprawy.
  4. Czyszczenie i montaż. Części, które zostaną ponownie użyte są czyszczone, a niektóre poddane piaskowaniu bądź szkiełkowaniu. Oprócz oczywistych względów wizualnych, zabieg ten ma także znaczenie praktyczne, bardzo trudne byłoby ponowne złożenie skorodowanych elementów. Intensywność piaskowania jest dobrana stosownie do materiału. Najsilniej usuwa się grubą warstwę korozji z kolektorów wydechowych. Natomiast blaszane osłony siłowników pneumatycznych są szkiełkowane tak delikatnie, że pozostaje na nich fabryczna warstwa cynku, zabezpieczająca przed korozją. Przed ponownym montażem, wszystkie części, podlegają wielokrotnemu myciu ultradźwiękami, przy zastosowaniu specjalistycznych detergentów i środków antykorozyjnych. Dzięki temu mamy pewność, że we wnętrzu turbosprężarki nie znajdą się nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia, nie mówiąc o piasku, kurzu czy opiłkach metalu.
  5. Wyważanie. Wyważanie turbosprężarki to najważniejszy etap naprawy. W naszym zakładzie odbywa się w trzech etapach.......
Pracujemy w godzinach:
pn - pt: 10:00 - 17:00
pod adresem:
ul. Warszawska 18
05-500 Piaseczno
Kontakt:
662 297 135


Jak widać, proces naprawy turbosprężarki wymaga czasu, specjalistycznego sprzętu i doświadczenia.RF TURBO © 2017 Wszystkie Prawa Zastrzeżone